logo-ssv

Lid worden - Contributie

 

De contributies zijn als volgt:

⋅ jeugdlid B/C: 10 jaar tot 18 jaar: 58,50 euro + 17 euro KNSA-bijdrage;
⋅ jeugdlid A: 19 jaar tot 22 jaar: 76 euro + 22 euro KNSA-bijdrage;
⋅ seniorlid: 110 euro + 42,50 euro KNSA-bijdrage.

 

Inschrijfgeld (eenmalig) is 25 euro voor jeugdleden A en B.
Inschrijfgeld (eenmalig) is 50 euro voor seniorleden.

 

Aspirantleden betalen naar rato van het aantal kwartalen, geteld van het moment dat ze aspirantlid zijn geworden.

 

Contributie van het komende verenigingsjaar wordt elk jaar rond november geïnd.