logo-ssv

Privacy Verklaring

 

Schietsport Vereniging Werkendam (hierna "SV Werkendam"), gevestigd in Werkendam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40.27.10.70, exploiteert en beheert deze website (hierna "Site"). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik van de Site in al zijn verschijningsvormen.

Bij SV Werkendam is uw privacy belangrijk voor ons. Wij zetten ons in om de vertrouwelijkheid, veiligheid en nauwkeurigheid van uw persoonlijk identificeerbare informatie te handhaven. Deze Privacyverklaring (hierna "Privacyverklaring") is van toepassing op deze Site en beschrijft de informatie die wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en hoe en onder welke omstandigheden wij die informatie delen.

Deze Privacyverklaring geldt voor alle bezoekers van onze Site en schept of verleent geen rechten aan personen of aan SV Werkendam en legt SV Werkendam geen verplichtingen op die verder gaan dan de rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving. WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT, GAAT U AKKOORD MET DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE PRIVACYVERKLARING, DIENT U DE TOEGANG TOT ONZE WEBSITE EN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN TE STAKEN.

Informatie die wij kunnen verzamelen
U hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze site bezoekt. Als u echter onze Site bezoekt, verzamelen wij doorgaans informatie die u vrijwillig verstrekt en waarmee u of anderen persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd ("Persoonsgegevens"), zoals uw naam, huisadres, e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt. Daarnaast verzamelen wij, wanneer u onze Site bezoekt, automatisch informatie die u of anderen niet persoonlijk identificeert ("niet-persoonlijk identificeerbare informatie").

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens is een juridische term die informatie beschrijft waarmee een bepaalde persoon kan worden geïdentificeerd en die een speciale betekenis heeft onder de wetgeving van de Europese Unie. Voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU zijn persoonsgegevens alle informatie waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, zoals een naam, een identificatienummer, uw IP-adres, gegevens over uw locatie of informatie over uw fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Wij verzamelen uw Persoonsgegevens niet automatisch, tenzij en totdat u deze met ons heeft gedeeld.

Niet-persoonlijk identificeerbare en technische informatie
Telkens wanneer u een website, mobiele applicatie of andere internetdienst gebruikt, wordt bepaalde informatie gecreëerd en bewaard door de website of applicatie. Dit soort informatie wordt niet door SV Werkendam verzamelt. Het kan zijn dat dit wel gebeurd door onze hosting provider. Hiervoor verwijzen wij u dan ook door naar de website van onze hosting provider waarvan u het adres op onze Links pagina kunt vinden.

Hoe we de verzamelde informatie gebruiken
Persoonlijke gegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de redenen waarover wij u hebben verteld toen wij ze verzamelden. SV Werkendam zal de door u verstrekte informatie verwerken (verzamelen, opslaan en gebruiken) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU. Wij streven ernaar om uw informatie nauwkeurig en actueel te houden en zullen deze niet langer bewaren dan nodig is.
SV Werkendam gebruikt Persoonsgegevens op deze site om u te informeren over de producten en diensten die u specifiek heeft aangevraagd.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie
Onze hosting provider kan uw niet-persoonlijk identificeerbare informatie op verschillende manieren gebruiken. Hiervoor verwijzen wij u door naar de website van onze hosting provider waarvan u het adres op onze Links pagina kunt vinden.

Gelinkte sites
Deze Verklaring is niet van toepassing op uw gebruik van websites waaraan onze Site gekoppeld is. SV Werkendam is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van gelinkte sites. Wij raden u aan het privacy beleid van elke site die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

Enige verklaring
Deze Privacyverklaring zoals geplaatst op deze Site is de enige verklaring van onze privacyverklaring met betrekking tot deze Site, en geen enkele samenvatting, wijziging, herformulering of andere versie daarvan, of andere privacyverklaring of -beleid, in welke vorm dan ook, is geldig tenzij wij een nieuwe of herziene Verklaring op de Site plaatsen.

Juridische noodzaak
Niettegenstaande iets hierin dat het tegendeel beweert, behouden wij ons het recht voor om persoonlijk identificeerbare of niet-persoonlijke gegevens over u bekend te maken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, met betrekking tot claims wegens inbreuk op het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, of indien wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een verzoek van de overheid; (b) te voldoen aan de eisen van de wet of een juridisch proces; (c) onze wettelijke rechten of eigendom of onze Site te beschermen of te verdedigen; of (d) in een noodgeval de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van onze Site of het algemene publiek te beschermen.

Herzieningen van deze Privacyverklaring
SV Werkendam kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring naar aanleiding van wijzigingen in wettelijke of regelgevende verplichtingen of wijzigingen in de manier waarop wij omgaan met Persoonsgegevens. Wij zullen elke herziene versie van deze Privacyverklaring op onze website plaatsen. Alle wijzigingen gaan in op de ingangsdatum die in de herziene Privacyverklaring wordt vermeld. Bij belangrijke wijzigingen kunnen wij een meer opvallende kennisgeving doen of uw toestemming vragen zoals wettelijk vereist. Indien u de wijzigingen niet wenst te aanvaarden, dient u het gebruik van de Site te staken. Als u de Site blijft gebruiken nadat wij een herziene Privacyverklaring hebben geplaatst, geeft u daarmee aan dat u akkoord gaat met de herzieningen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 februari 2023.