logo-ssv

Historie

 

De oprichting van Schietsport Vereniging Werkendam

Begin jaren ’70 vestigde wapenhandelaar W. Hozeman zich in Werkendam. Door de ligging van het dorp aan de rand van de Biesbosch lag het aantal jagers boven het landelijk gemiddelde.

Daar de winkel van Hozeman een centraal ontmoetingspunt was voor jagers en wapenliefhebbers kwam ook vanuit de schutters de vraag of het niet mogelijk was een schietsport vereniging op te richten. Hozeman ging aan de slag en plaatste een oproepbord op de toonbank in zijn winkel. Na een aantal weken bleek er toch wel wat animo te zijn.

Maar animo en het werkelijk oprichten van een vereniging is heel wat anders. Op een dag kwam Bas de Koning de winkel in en informeerde naar de gang van zaken. Volgens Hozeman had hij een aantal serieuze kandidaten waaronder de gebroeders Koek en H. van Verseveld. Er waren nog wel wat personen die interesse hadden maar die wachten liever tot vereniging was opgericht.

Voorlopig bestuur

Omdat er toch een aantal serieuze sportschutters bijzaten, werd er op aangedrongen een oprichtingsvergadering te beleggen. De eerste vergadering vond plaats bij restaurant Maasdam en werd goed bezocht. Na overleg over het één en ander werd een voorlopig bestuur aangesteld. Het allereerste (voorlopige) bestuur bestond uit de volgende personen : Dhr. D.Visser, Dhr. F. van Andel en diens zoon A. van Andel uit Sleeuwijk en als penningmeester werd Dhr. B. de Koning aangesteld.

Toen er eenmaal een bestuur was, konden er actief leden worden geworven en kon er gezocht worden naar een geschikte locatie. Een aantal locaties waren zeer geschikt maar hadden volgens het gemeentelijk bestemmingsplan niet de juiste bestemming. Doordat het zoeken naar een locatie veel tijd vraagt zakte het animo van sommige leden al snel tot onder het vriespunt.

Het eerste bestuur

Na enkele maanden werd weer contact gelegd met een aantal personen die serieus de kar wilde trekken. De eerste vervolgbesprekingen werden bijgewoond door: W. Hozeman, de gebr. Koek, H. Verseveld, H. Ottevanger, N.F van Vuuren en B. de Koning. Na enkele gesprekken is begonnen met de echte oprichting van Schietsportvereniging Werkendam. Dhr. Hozeman en de fam. Koek wilde niet in het bestuur; de vergaderingen werden gehouden bij Verseveld.

De rollen werden als volgt verdeeld: voorzitter H.Verseveld, secretaris  N.F. van Vuuren, penningmeester  B. de Koning en algemeen lid  H. Ottevanger. De genoemde personen vormden tevens het dagelijks bestuur. Dit was nodig om ingeschreven te kunnen worden bij de bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel etc.

De voorzitter nam contact op met de notaris om de boel ook juridisch vast te leggen. Bas de Koning nam contact op met de naburige schietvereniging “de Rommert”. Deze vereniging was nog niet zolang geleden opgericht en kende het pad dat Werkendam nog moest gaan. Ook de statuten die zij hanteerde en het reglement werden zo gewijzigd dat deze ook door Werkendam gebruikt konden worden.

30 maart 1977: officiële oprichting

Op 30 maart 1977 wordt in het dorpshuis in Werkendam de oprichtingsvergadering gehouden en is Schietsport Vereniging Werkendam een feit.

De Schietsport Vereniging Werkendam bestond nu officieel maar had nog geen eigen locatie. Dhr. Van Vuuren had intussen wat contacten gehad met schietvereniging Prins Hendrik uit Hardinxveld Giessendam om wat meer gegevens over de schietsport uit te wisselen.

De medewerking die we daar als vereniging kregen was fenomenaal en overtrof alle verwachtingen. Er werd aangeboden om tegen zeer geringe vergoeding eens per week te komen schieten. Om de vereniging levend te houden werd daar dankbaar gebruik van gemaakt tot een eigen locatie was gevonden.

 
oude-school-768x494

De eerste eigen accommodatie van SV Werkendam werd gerealiseerd in de oude Hervormde Christelijke school aan de Hoogstraat in Werkendam.

 

De eerste accommodatie: diepgravend werk

Voor het zover was is er heel wat gepraat en gezocht. Een accommodatie zoeken die geschikt is om op een veilige manier de schietsport uit te oefenen is niet zomaar gevonden. We konden dan ook nergens terecht. Toen kwam Bas de Koning op het idee om eens te kijken of de oude Hervormde school aan de Hoogstraat niet gebruikt kon worden. Hij had daar als kind op school gezeten en was voor straf menigmaal opgesloten in de kelder van het schoolgebouw. Die kelder bleek uitermate geschikt te zijn.

 
kantine

Kantine in de oude Hervormde Christelijke school aan de Hoogstraat in Werkendam. Ook toen al stond gezelligheid hoog in het vaandel.

 

Na enige navraag werd al gauw duidelijk dat de school inmiddels leeg stond en er plannen waren deze te renoveren en om te bouwen tot cultureel centrum alleen met de kelder waren nog geen plannen.

Er werd navraag bij de leden gedaan of gerekend kon worden op hulp bij het verbouwen van de kelder. Dit was bij een stelletje enthousiastelingen natuurlijk absoluut geen probleem. Nu nog toestemming van de gemeente en we konden aan de slag.

Na enkele weken kregen wij een uitnodiging om te verschijnen voor de sport raad. Afgesproken werd dat Verseveld, Van Vuuren en De Koning naar de raad zouden gaan. Dhr. De Koning zou de woordvoerder zijn omdat die als reserve-politie het beste op de hoogte was op het gebied van wapens. Het was een zeer positief gesprek wat uiteindelijk resulteerde in de goedkeuring. Nu konden we bij de gemeente terecht over de verbouwing van de kelder.

Ook het plan hoe één en ander door de vereniging zelf verbouwd zou kunnen worden en hoe het gefinancierd werd, kon de goedkeuring van de gemeente dragen. Er werd een bouwkundig opzichter door de gemeente aangesteld en de verbouwing kon beginnen.

 
schietbanen

De eerste schietpunten van SSV Werkendam, in de kelder van de voormalige Hervormde Christelijke school aan de Hoogstraat in Werkendam.
Na vele uren graven en zweten zijn vier schietpunten gerealiseerd.
De komende 17 jaar zal gebruik worden gemaakt van deze luisterrijke accommodatie.

 

De kelder werd uitgegraven en omgetoverd tot schietbanen. De voormalige kolenbunker werd getransformeerd tot een gezellige kantine compleet met een bar voor koek-en-zopie en een munitiebalie. De accommodatie onder de school is tot eind 1993 in gebruik geweest.

1994: bouw eigen accommodatie

Sinds januari 1994 is het huidige onderkomen aan de Ferrandstraat 1 op industrieterrein de Bruine Kil in Werkendam in gebruik genomen.

We zijn er als vereniging trots op zonder subsidie of financiële steun van derden een onderkomen te hebben waar menig schietvereniging jaloers op is.

(met dank aan Bas de Koning)