logo-ssv

Lid worden - Procedure

 
mcv-0814-300x200

Wanneer u geïnteresseerd bent in de schietsport en dit graag een keer wilt proberen, dan kan dat. Hier krijgt u uitleg hoe u lid kunt worden en wordt de hele procedure uit de doeken gedaan.

Om kennis te maken met de schietsport c.q. onze vereniging brengt u een bezoek aan onze club voor een persoonlijke ontmoeting, rondleiding en een introductie les. Aangezien ons verenigingsgebouw niet openbaar toegankelijk is, dient men zich van tevoren aan te melden bij de secretaris van de vereniging op het e-mailadres siraterces.[antispam].@schiet-sport.nl.

 

Het is volwaardige leden ook toegestaan een introducé mee te nemen. In dat geval in aanmelden niet verplicht maar wordt wel gewaardeerd.

De kosten voor een introductie les bedragen € 10.- en u kunt dan onder leiding tot maximaal 3 verschillende disciplines schieten. Mocht u meekomen met een volwaardig lid, zal deze de introductieles verzorgen. Indien dit niet het geval is, zal de secretaris voor u een contactpersoon binnen de vereniging zoeken en deze zal u dan begeleiden. Om een introductie les te kunnen volgen dient een geldig Nederlands legitimatiebewijs getoond te worden, hiervan zal het documentnummer van rechtswege in ons systeem geregistreerd worden.

Bij ervaren schutters die interesse hebben in onze vereniging geeft deze introductieles ons een goed beeld van al aanwezig kennisniveau. 

Meer informatie over de beoefende schietdisciplines, onze schietbanen en openingstijden kunt u vinden op onze accommodatie pagina.

Mocht na een aantal introductie lessen (maximaal 3) blijken dat de interesse zodanig is dat u lid wilt worden van onze vereniging, zal u een set inschrijfformulieren worden overhandigd. Dit zal gebeuren tijdens een persoonlijk gesprekje met een bestuurslid/basistrainer. Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren voorzien van goed gelijkende recente foto worden in behandeling genomen.

Tijdens de verwerking van de inschrijfformulieren zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) via het internet worden aangevraagd en klaargezet. U krijgt dan email toegestuurd met daarin een link waar de VOG verder ingevuld moet worden om de aanvraag compleet te maken. Na ontvangst van de VOG dient u deze in te leveren bij de secretaris van de vereniging. Deze zal de VOG gebruiken om u in te schrijven bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA).

mcv-0724-300x199

Pas wanneer de aanvraag bij de KNSA is verwerkt en akkoord bevonden, geeft de KNSA het licentienummer aan ons af. Na verwerking hiervan is uw inschrijving compleet en kunt u als aspirant gebruik maken van onze faciliteiten en deelnemen aan de activiteiten. Voor de deelname aan wedstrijden en andere schietactiviteiten geldt dat dit alleen is toegestaan met klein kaliber disciplines (.22LR, voor 16 jaar en ouder) en luchtdisciplines maar altijd onder begeleiding van een (basis)trainer.

Na een aspirant schap van minstens een half jaar neemt het bestuur een beslissing over het lidmaatschap: de ballotagecommissie adviseert hierin. Bij een positief besluit, wordt u volwaardig lid.

Bij ons wordt het lidmaatschap jaarlijks geïnd in maart (vanaf verenigingsjaar 2024 wordt de contributie geïnd in november van het voorgaand jaar). Aspiranten betalen naar rato van het aantal kwartalen dat ze aspirant zijn.

Wellicht ten overvloede, maar we geven geen formulieren af zonder eerdere persoonlijke kennismaking.